Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 65/St.Pod./2019

w sprawie powołania w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Zarządzanie relacjami z klientem (CRM)”