Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 65/St.Pod./2020

w sprawie uruchomienia rekrutacji na studia podyplomowe „Kontrola zarządcza w administracji publicznej”