Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 67/St.Pod./2020

w sprawie uruchomienia rekrutacji na studia podyplomowe „Jakość i bezpieczeństwo oraz zarządzanie ryzykiem w produkcji żywności i opakowań”