Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 69/St.Pod./2017

w sprawie powołania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Gospodarka nieruchomościami – specjalność: wycena nieruchomości”