Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 69/St.Pod./2020

w sprawie uruchomienia rekrutacji na studia podyplomowe „Finance Business Partner”