Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 7/St.Pod./2018

w sprawie powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu „Studiów podyplomowych w zakresie przedsiębiorczości dla nauczycieli”