Uczymy już od 34 755 dni
Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 7/St.Pod./2019

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 26/St.Pod./2018 Rektora UEP z dnia 5 września 2018 roku w sprawie powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu trzynastej edycji Studiów Podyplomowych „Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej”