Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 70/St.Pod./2018

w sprawie powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy”