Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 70/St.Pod./2020

w sprawie powołania w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Biznes na rynkach wschodzących Azji”