Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 72/St.Pod./2018

w sprawie prowadzenia na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Coaching menedżerski. Nowoczesne narzędzie do rozwoju osobistego, zespołu i organizacji”