Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 72/St.Pod./2020

w sprawie powołania w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Logistyka w przemyśle 4.0”