Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 73/St.Pod./2018

w sprawie prowadzenia na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Gospodarka, rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa”