Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 73/St.Pod./2019

w sprawie uruchomienia rekrutacji na STUDIA PODYPLOMOWE „ACCOUNTING AND FINANCIAL MANAGEMENT – BASIC LEVEL”