Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 73/St.Pod./2020

w sprawie uruchomienia rekrutacji na studia podyplomowe „Logistyka w Przemyśle 4.0”