Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 74/St.Pod./2019

w sprawie uruchomienia rekrutacji na STUDIA PODYPLOMOWE „AUDYT WEWNĘTRZNY W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH”