Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 75/St.Pod./2017

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 52/St.Pod./2017 Rektora UEP z dnia 26 września 2017 roku o powołaniu na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Coaching menedżerski. Nowoczesne narzędzie do rozwoju osobistego, zespołu i organizacji”