Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 76/St.Pod./2017

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 63/St.Pod./2017 Rektora UEP z dnia 2 października 2017 roku o powołaniu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Zarządzanie marketingowe na rynku business-to-business”