Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 8/St.Pod./2019

w sprawie prowadzenia na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Master of Public Administration”