Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 82/St.Pod./2017

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 25/St.Pod./2017 Rektora UEP z dnia 17 sierpnia 2017 roku o powołaniu na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej”