Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 83/St.Pod./2017

w sprawie prowadzenia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Business Accounting”