Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 84/St.Pod./2017

w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 44/St.Pod./2017 Rektora UEP z dnia 21 września 2017 roku o powołaniu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Rachunkowość” z miejscem prowadzenia zajęć w Bydgoszczy