Uczymy już od 34 431 dni
Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 85/St.Pod./2016

w sprawie: zatwierdzenia prowadzenia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Gospodarka nieruchomościami” – specjalność: Wycena nieruchomości