Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 86/St.Pod./2016

uchylenia Zarządzenia nr 40/St.Pod./2016 Rektora UEP z dnia 30 czerwca 2016 roku o powołaniu na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ósmej edycji Studiów Podyplomowych „Psychologia w biznesie”