Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 87/St.Pod./2020

w sprawie uruchomienia rekrutacji na studia podyplomowe „Menedżer systemu zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów (whistleblowing)”