Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 88/St.Pod./2020

w sprawie uruchomienia rekrutacji na studia podyplomowe „Partnerstwo publiczno-prywatne”