Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 89/St.Pod./2020

w sprawie uruchomienia rekrutacji na studia podyplomowe „Przywództwo w biznesie”