Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 9/St.Pod./2017

w sprawie: powołania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Rachunkowość i finanse w banku spółdzielczym”