Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 90/St.Pod./2020

w sprawie powołania w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych z wykorzystaniem systemów ERP”