Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 92/St.Pod./2020

w sprawie powołania w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Public relations i komunikowanie strategiczne w biznesie”