Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 94/St.Pod./2020

w sprawie uruchomienia rekrutacji na studia podyplomowe „Master of Business Training – studia menedżersko-trenerskie”