Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 96/St.Pod./2020

w sprawie uruchomienia rekrutacji na studia podyplomowe „Rachunkowość” (w Zielonej Górze)