Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 98/St.Pod./2020

w sprawie uruchomienia rekrutacji na studia podyplomowe „Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych z wykorzystaniem systemów ERP ”