Eksperci

dr Anna Zaroda-Dąbrowska

Ekspert merytoryczny | Diversity Hub

Doświadczony, kreatywny menedżer – prezes zarządu Orange Hill, zarządzająca firmami doradczymi od ponad 10 lat, finalistka konkursu Businesswoman Roku 2013 (Sukces Pisany Szminką).

Ekspert w zakresie zarządzania. Od 2003 r. realizująca projekty ukierunkowane na wdrożenie rozwiązań podnoszących efektywność i jakość zarządzania personelem. Odpowiedzialna za realizację złożonych projektów dla sektora biznesowego (Onet, BRE Bank, Jeronimo Martins Dystrybucja, HDS Polska, ENION) i publicznego (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, UM Katowice, UM Bielsko Biała). Certyfikowany menedżer projektów (PRINCE2). Ekspert Europejskiego Funduszu Społecznego powołany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Ekspert łączący praktykę z pracą naukowo-badawczą. Doktor Nauk Humanistycznych UJ, współautorka metodyk badawczych i systemów analiz on-line SQA_adminTM (satysfakcja klientów), AOC_bizTM i AOC_bankTM (kultura organizacyjna). Ekspert merytoryczny w projektach międzynarodowych ukierunkowanych na opracowanie rozwiązań w sferze HR: “Find the Best.Competency-based Recruitment in Public Administration” i “PIL - Path Improving Lifelong Learning through Self Guidance Tools”.

Specjalizuje się w tematyce różnorodności – inicjatorka Diversity Hub i autorka międzynarodowego projektu Tuned up! Tools Under the Need of Enhancing Diversity, w którym pełni rolę Przewodniczącej Komitetu Ekspertów ds. Różnorodności, ekspert i członek komitetu sterującego w projekcie innowacyjnym Agent Zmiany – program rozwoju kariery osób 50+ w bankach spółdzielczych.