Eksperci

dr hab. Beata Skowron-Mielnik, prof. nadzw. UEP

Ekspert merytoryczny | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  • Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

  • Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji (artykuły i książki) z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, elastycznej organizacji pracy, zarządzania czasem pracy i projektowania organizacji


Obszary badawcze:
• zarządzanie zasobami ludzkimi (human resources management)
• projektowanie pracy (job design)
• elastyczna organizacja pracy (flexible work arrangements)
• zarządzanie czasem pracy (working time management)
• zarządzanie wynikami pracy (work performance management)
• audyt personalny (personnel audit)
• projektowanie struktur organizacyjnych (organization structure design)


Ważniejsze prace projektowe i ekspertyzy:

-      Projekt dotyczący innowacji w obszarze HR  pt. ”Eurofund about Work Organisation Innovations”, zainicjowany przez Brytyjski Institute for Employment Studies (IES) we współpracy z  European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. Realizowany w kilkunastu krajach europejskich -  partnerem projektu w Polsce jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; od maja 2012,

-      Poszukiwania Naftowe Diament Sp. z o.o., Zielona Góra - Projekt systemu premiowania (2012),

-      Urząd Miasta Poznania - Modele zarządzania dla projektu „Interaktywne Centrum Historii Ostrowa   Tumskiego w Poznaniu” (2008),

-      Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu – Audyt kompetencyjny (2005, członek zespołu projektowego),

-      Aguanet Sp. z o.o. Poznań – Doradztwo w zakresie organizacji Departamentu Handlu i Marketingu (2004, członek zespołu projektowego),

-      Spółki grupy Fortis - Diagnoza i projekt zmian układu organizacyjno-zarządczego (2004, członek zespołu projektowego),

-      Starostowo Powiatowe w Wolsztynie - Strategia rozwoju powiatu wolsztyńskiego (2003, kierownik zespołu projektowego),

-      Podsiedlik-Raniowski i Spółka (obecnie Publicat S.A.) - Diagnoza i projekt zmian układu organizacyjno-zarządczego (2003, członek zespołu projektowego),

-      P.H. MACRO Sp. j. – Audyt organizacyjny i projektowanie strategicznych zmian organizacyjnych (2002 i 2006, członek zespołu projektowego),

-      PAK Serwis Sp. z o. - Diagnoza systemu motywacyjnego oraz założenia jego doskonalenia (2002, członek zespołu projektowego),

-      Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu - Opracowanie programów ograniczania bezrobocia i rozwoju przedsiębiorczości dla 17 powiatów województwa wielkopolskiego (2001, członek zespołu projektowego),

-      KAEM Sp. z .o. – Audyt organizacyjny i projekt zmian struktury organizacyjnej (2000, członek zespołu projektowego),

-      ASMA Sp. z o.o. – Diagnoza i projekt zmian struktury organizacyjnej oraz wartościowanie pracy (1999, kierownik zespołu projektowego),

-      Urząd Miasta Krakowa – Audyt i projekt zmian struktury organizacyjnej oraz polityki kadrowej  Urzędu Miasta Krakowa (1999, członek zespołu projektowego),

-      Impexmetal SA Warszawa – Kompleksowe doradztwo w procesie prywatyzacji Spółki drogą publicznej emisji akcji, w tym diagnoza systemu zarządzania i sytuacji kadrowej Spółki (1996-1997 członek zespołu projektowego),

-      PEC Poznań (obecnie Dalkia Poznań S.A.) – Diagnoza i projekt zmian struktury organizacyjnej (1996, członek zespołu projektowego),

-      Wytwórnia Wyrobów Tytoniowych w Poznaniu (później Reemtsma, obecnie Imperial Tobacco Polska S.A) – Projekty dotyczące struktury organizacyjnej i kadr (1994, członek zespołu projektowego),

-      Browary Wielkopolski SA (obecnie Kompania Piwowarska) – Projekty dotyczące struktury organizacyjnej i kadr (1994, członek zespołu projektowego).