Sekretariat studiów:


Anna Kluczyńska
awikz@ue.poznan.pl

Katedra Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych
ul. Powstańców Wlkp. 16, pok. 1214
61-895 Poznań

tel. 61 854 34 13


Adres do korespondencji:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Katedra Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych
al. Niepodległości 10
61- 875 Poznań


Kierownik studiów:


dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, prof. nadzw. UEP
kamilla.bartkowiak@ue.poznan.pl