Absolwentowi Studiów przysługuje prawo do ubiegania się o uprawnienia audytora wewnętrznego zgodnie z art. 286 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240). 
Szczegółowe informacje dot. kwalifikacji zawodowych znajdują się na stronie: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/kontrola-zarzadcza-i-audyt-wewnetrzny/audyt-wewnetrzny-w-sektorze-publicznym/kwalifikacje-zawodowe

Cel studiów:


Przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych na podstawie przyjętych przez Ministerstwo Finansów standardów w tym zakresie oraz zgodnie z najnowszymi rozwiązaniami wprowadzonymi w finansach publicznych.


Adresaci studiów:


Studia podyplomowe AWIKZ przeznaczone są dla wszystkich osób, które mają ukończone studia wyższe na poziomie licencjackim i/lub magisterskim.