Dlaczego warto studiować Inżynierię finansową?


Rynki finansowe stają się coraz bardziej skomplikowane, wprowadzane są bardzo złożone instrumenty, dodatkowo jesteśmy świadkami nieustannego rozwoju technologicznego. W takich warunkach intuicja już nie wystarczy by podejmować właściwe decyzje inwestycyjne. Popyt na profesjonalistów potrafiących  konstruować, wyceniać i zabezpieczać coraz bardziej złożone produkty finansowe jest ogromny i stale rośnie. 

Inżynieria finansowa jest dziedziną nowoczesnych finansów, która dostarcza narzędzi do modelowania i prognozowania zdarzeń na rynkach finansowych oraz do ilościowego zarządzania ryzykiem związanym z inwestycjami finansowymi. Deregulacja wielu rynków powoduje, że wiedza zdobyta na Studiach „Inżynieria finansowa” przydatna jest również na stanowiskach związanych z modelowaniem i prognozowaniem procesów losowych oraz zaawansowanymi metodami ilościowymi.


Nasz program wyróżniają unikalne przedmioty, takie jak:

- symulacje komputerowe,
- ubezpieczeniowe, pogodowe i energetyczne instrumenty pochodne,
- instrumenty pochodne w praktyce podatkowej,
- rachunkowości instrumentów pochodnych.


Cel studiów:


Po zakończeniu studiów słuchacz potrafi:

- projektować, analizować i budować instrumenty finansowe,

- wyceniać instrumenty finansowe,

- prognozować wyniki złożonych strategii inwestycyjnych. 


Do głównych zadań studiów należy dostarczenie praktycznych umiejętności stosowania najnowszych narzędzi ilościowego zarządzania ryzykiem oraz umiejętności pozwalających na dokonywanie zaawansowanych analiz i prognozowanie zmian na rynkach finansowych. Słuchacze studiów poznają modele matematyczne użyteczne przy podejmowaniu decyzji dotyczących inwestycji finansowych. 


Obszary, na których się koncentrujemy to:


- matematyka w finansach,

- instrumenty pochodne,

- modelowanie rynków finansowych,

- rachunkowość instrumentów pochodnych i aspekty podatkowe.


Adresaci studiów:


Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych studiów licencjackich, inżynierskich  i magisterskich wszystkich typów uczelni. Uczestnikami studiów mogą być:

  • dyrektorzy finansowi, główni księgowi i inni pracownicy służb finansowych oraz osoby odpowiedzialne za finanse przedsiębiorstw, pragnące rozwijać kompetencje w dziedzinie inżynierii finansowej,
  • pracownicy banków, domów maklerskich, funduszy inwestycyjnych odpowiedzialni za zarządzania ryzykiem oraz optymalizację decyzji inwestycyjnych,
  • wszyscy zainteresowani pracą z zakresu inwestowania i zarządzania finansami.