Prof. dr hab. Wanda Gaczek, prof. zw. UEP

Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP

Dr hab. Grażyna Krzyminiewska, prof. nadzw. UEP

Dr hab. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP

Dr hab. Barbara Pogonowska, prof. nadzw. UEP

Prof. dr hab. Jan Sikora, prof. zw. UEP

Prof. dr hab. Małgorzata Słodowa-Hełpa, prof. nadzw. UEP

Dr hab. Maciej Cieślukowski

Dr hab. Halina Zboroń, prof. nadzw. UEP

Dr Tomasz Gabrusewicz

Dr Krzysztof Gołata

Dr Kazimiera Król

Dr Grażyna Łyczkowska

Dr Karolina Nowak

Dr Arleta Olbrot-Brzezińska

Dr Mariusz Piotrowski

Dr Andrzej Stańda

Dr Joanna Schmidt

Dr Krzysztof Szuma