Akademia TenStep 

na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu


1. Czym jest TenStep™?


TenStep (TenStep Project Management Process™) to nowoczesny standard zarządzania przedsięwzięciami biznesowymi (projektami). Narzędzie uznane przez wielu profesjonalistów na całym świecie jako najskuteczniejszy sposób radzenia sobie w coraz bardziej turbulentnym otoczeniu biznesowym. Skalowalność, genetyczna niechęć do nadmiernej biurokracji, precyzyjnie określona odpowiedzialność oraz duże uprawnienia zarządcze dla  kierownika projektu to cechy, które powodują, że jeśli ktoś pozna TenStep™, to już nigdy nie przestanie go stosować. To narzędzie zmienia ludzi i organizacje. Pozwala osiągać sukcesy w biznesie, czyniąc projekty bardziej przewidywalnymi, a zarządzanie nimi - łatwiejszym.

 

Standard TenStep Project Management Process™ to opis dziesięciu procesów (dwóch planistycznych i ośmiu zarządczych) uruchamianych według potrzeby opracowany 15 lat temu przez Toma Mochala i grupę skupionych wokół niego wybitnych project managerów. Co roku uzupełniany i rozwijany na programowych konferencjach TenStep. Jest on w 100% zgodny z PMBoK, standardem ustanowionym przez Project Management Institute, największą na świecie organizacją zrzeszającą osoby zawodowo zajmujące się zarządzaniem projektami. Jest jego kompletnym uzupełnieniem.   

2. Akademia TenStep


Wielkopolska Akademia TenStep na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu to specjalistyczny cykl warsztatów, który pozwala uczestnikom wyćwiczyć kompetencje niezbędne w profesjonalnym zarządzaniu projektami biznesowymi. Jest to jedyna taka możliwość zapoznania się z licencjonowanym know how, w systemie warsztatów otwartych. Uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ich ukończeniu. Dodatkowo kurs przygotowuje do międzynarodowego egzaminu certyfikującego Foundation TenStep Project Manager (egzamin nie jest obowiązkowy).

Pięć zjazdów jedno- i dwudniowych (osiem dni warsztatowych) w odstępach ok. dwóch tygodni pozwala zastosować ewolucyjny model (spiral model), w którym nabywanie wiedzy i umiejętności jest starannie stopniowane.  Warsztaty prowadzone są przez dwóch doświadczonych project managerów, na co dzień zarządzających komercyjnymi projektami. Uczestnicy pracują na rzeczywistych projektach, a pomiędzy warsztatami mają możliwość konsultacji telefonicznych i mailowych we wszystkich kluczowych obszarach zarządzania projektami (distance learning).


3. Certyfikat Foundation TenStep Project Manager (Fn-TSPM)

Foundation Project Manager (Fn-TSPM) jest certyfikatem potwierdzającym, że jego posiadacz zdobył wiedzę w zakresie zasad i procesów wykorzystywanych w zarządzaniu projektami wg standardu TenStep Project Management Porcess. TenStep Academy wraz z partnerami w Polsce oraz we współpracy w Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu organizuje egzaminy i wydaje certyfikaty.

Certyfikat wydawany jest przez TenStep Academy – TenStep Inc., Georgia, USA.


Korzyści z posiadania certyfikatu Fn-TSPM
• Certyfikat Fn-TSPM potwierdza, że jego posiadacz dysponuje większą niż przeciętna wiedzą o zarządzaniu projektami.
• Certyfikat Fn-TSPM otwiera przed jego posiadaczem możliwości czynnego uczestniczenia w pracach projektowych, co pozwoli na zdobycie praktycznego doświadczenia i rozwoju zawodowego w obszarze zarządzania projektami.
• Uzyskanie Certyfikatu Fn-TSPM daje jego posiadaczowi pewność siebie, niezbędną do podejmowania rozmów na zasadach partnerskich z kierownikami projektów i innymi interesariuszami.

Adresaci
Osoby, które chcą uzyskać potwierdzenie ich wiedzy w zakresie zarządzania projektami i/lub czynnie uczestniczyć w realizacji projektów. Osoby, które planują swój rozwój zawodowy w obszarach współpracujących z realizatorami projektów.

Warunki konieczne do przystąpienia do egzaminu to:
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest udział we wszystkich zjazdach. Osoby, które z przyczyn losowych nie będą w stanie uczestniczyć we wszystkich zjazdach zobowiązane są do uzupełnienia materiału wg indywidualnych uzgodnień z wykładowcą.

Egzamin Fn-TSPM
Egzamin FN-TSPM jest składany w formie pisemnej, w języku polskim. Podstawą egzaminu jest skrypt zawierający wybrane elementy metodyki TenStep® Project Management Process.
Egzamin składa się z 45 pytań testowych jednokrotnego wyboru (tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa) i trwa 60 minut.
Warunkiem zaliczenia egzaminu jest zdobycie 30 punków przy następujących zasadach punktacji:
• Każda poprawna odpowiedź daje 1 punkt,
• Brak odpowiedzi lub odpowiedź błędna lub niejednoznaczna (np. zaznaczenie dwóch odpowiedzi) – 0 punktów.

Certyfikacja Fn-TSPM ™ powstała w oparciu o TenStep Project Management, który jest w pełni zgodny z międzynarodowym standardem PMBoK Guide ustanowionym przez największą na świecie organizację zrzeszającą osoby profesjonalnie zarządzające projektami – Project Management Institute (PMI).