Rekrutacja trwa do 30.09.2015


Cena studiów: 5700 zł.Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Letia Business Center

ul. Rycerska 24 59-220 Legnica

Małgorzata Kubik
T: 667 873 452, 76 723 54 55
e-mail: m.kubik@kghm.letia.pl


lub


Magdalena Monteiro
T: 697 890 426, 76 723 54 43
e-mail: m.monteiro@kghm.letia.pl


Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty dostarczyć należy listem poleconym.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.


Dokumenty aplikacyjne:


  • podanie o przyjęcie,
  • kwestionariusz osobowy,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • zobowiązanie finansowe
  • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie),
  • dwie koperty (małe) zaadresowane do siebie.

Kwestionariusz, podanie i zobowiązanie finansowe po aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.Miejsce składania dokumentów:Biuro Studiów Podyplomowych
Collegium Altum (wieżowiec), pok. 513
tel. 61 856 90 88-89
mail: bsp@ue.poznan.pl
pn.-pt.w godz. 7.00-15.00

Adres korespondencyjny:

Biuro Studiów Podyplomowych
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań


Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala Rektor. 

 W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §21.1 pkt.2 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.