Cel studiów: 


Celem ogólnym studiów jest dostarczenia pracownikom wymiaru sprawiedliwości, sędziom i prokuratorom:

1. Wiedzy z  zakresu ekonomii, finansów i prawa gospodarczego,  niezbędnej z punktu widzenia skuteczności spraw przez nich prowadzonych, ze szczególnym uwzględnieniem:
  1. rachunkowości podmiotów gospodarczych,
  2. analiz i sprawozdawczości finansowej,
  3. rynków kapitałowych,
  4. wyceny inwestycji i przedsiębiorstw,
  5. systemu podatkowego,
  6. prawa spółek,
  7. mechanizmów prania brudnych pieniędzy.

2. Wyrobienie umiejętności (technicznych, społecznych  i koncepcyjnych) pozwalających na  wykorzystania pozyskanej w trakcie studiów podyplomowych wiedzy.
3. Pozyskanie  kompetencji społecznych  doskonalących kwalifikacje menedżerskie słuchaczy.

Adresaci studiów:


Studia są przeznaczone dla pracowników wymiaru sprawiedliwości: sędziów i prokuratorów.