Cel studiów:


Wskazanie słuchaczom w jaki sposób wykorzystywana jest w bankach i innych instytucjach finansowych analiza ekonomiczna i analiza finansowa. Dzięki ukazaniu technik, z jakimi można się spotkać zarówno analizując same instytucje finansowe, jak i te wykorzystywane przez instytucje do oceny podmiotów trzecich uczestnicy studium zapoznają się z praktycznym zastosowaniem poznanej wiedzy. Studium jest podzielone na dwa główne moduły. W pierwszym z nich ukazuje się jakie elementy zarządzania finansowego instytucjami kredytowymi mają kluczowe znaczenie w trakcie podejmowania decyzji o charakterze strategicznym i operacyjnym (z naciskiem na zarządzanie płynnością, rentownością oraz pozycją kapitałową). W drugim module wskazuje się jakie usługi oferowane przez instytucje finansowe wymagają przez te instytucje wdrożenia procedur opierających się na wynikach dokonywanych analiz ekonomicznych i finansowych klientów.


Słuchacze mogą podnieść swoje kompetencje zawodowe dzięki zdobyciu i usystematyzowaniu wiedzy na temat finansowych aspektów funkcjonowania instytucji finansowych, poznać cele i narzędzia controllingu oraz korzyści z audytu w instytucjach finansowych, jak również poznać metody oceny klientów przez te instytucje.


Adresaci studiów:


Studia są kierowane do osób pracujących lub interesujących się finansami instytucji finansowych, a także do osób korzystających z usług podmiotów sektora finansowego, które będą mogły nabyć wiedzę o sposobie oceny klientów przez instytucje finansowe. Dzięki studium można poszerzyć wiedzę na temat finansów, controllingu i audytu z którymi można się spotkać w instytucjach finansowych.