Mistrzowie rynków finansowych


Przedmioty:

Strategiczna alokacja aktywów w ramach cyklu koniunkturalnego:

Identyfikowanie trendów na rynkach finansowych z punktu widzenia przebiegu cyklu koniunkturalnego. Zidentyfikowanie okresów wzrostowych i spadkowych na rynkach aktywów w zależności od faz cyklu koniunkturalnego.

 

Dojrzałe i wschodzące rynki akcji:

Badania dotyczące tzw. rynków dojrzałych i rynków wschodzących – podobieństwa i różnice. Przepływy kapitałów między tymi dwoma segmentami rynków finansowych

 

Psychologia inwestowania:

Badanie cech osobowych inwestorów. „Strach” i „nadzieja” jako kluczowe czynniki podejmowania decyzji inwestycyjnych. Jakie cechy powinien posiadać skuteczny inwestor ?

 

Rola Departamentu Skarbu w banku komercyjnym

Organizacja i funkcjonowanie jednostek organizacyjnych banku komercyjnego z punktu widzenia dokonywania transakcji na rynkach finansowych.

 

Międzyrynkowa analiza techniczna i fundamentalna:

Badanie związków między przebiegiem notowań na różnych segmentach rynku finansowego. Próba połączenia analizy technicznej i fundamentalnej z punktu widzenia dokonywania skutecznych transakcji finansowych.

 

Metodologia analizy fundamentalnej w praktyce analityka domu maklerskiego

Przedstawienie trzech aspektów analizy fundamentalnej: makroekonomiczny, branżowy oraz pojedynczej spółki. Badanie „niedowartościowania: i „przewartościowania” branż i spółek.

 

Cykl wyborczy a sytuacja na rynkach akcji:

Związki cyklów politycznych z notowaniami giełdowymi. Badanie wpływu cyklu prezydenckiego w USA na zmiany światowych indeksów giełdowych

 

Polityka pieniężna i budżetowa a rynki akcji:

Badanie wpływu charakteru polityki pieniężnej na notowania giełdowe. „Pierwsze obniżki” i „pierwsze podwyżki” a hossa i bessa na rynkach finansowych. Wpływ restrykcyjnej i łagodnej polityki budżetowej na notowania giełdowe.

 

Inwestowanie na rynku Forex:

Strategie inwestycyjne praktyków dokonujących skutecznych transakcji na rynku Forex. Metody osob odnoszących sukcesy na wybranych parach walut oraz wybranych surowcach.

 

Rola komentatora giełdowego:

Przedstawienie osobistych doświadczeń komentowania i prognozowania rynku finansowego przez analityka notowań giełdowych na przestrzeni ostatnich 15 lat.

 

Makroekonomiczna analiza rynków akcji:

Makroekonomiczne strategie dokonywania transakcji na rynkach akcji. Zastosowania danych makroekonomicznych do prognozowania sytuacji na rynkach finansowych.

 

Instrumenty dłużne:

Organizacja i zasady funkcjonowania rynku instrumentów dłużnych – aspekty praktyczne. Osobiste doświadczenia osoby zarządzającej portfelem instrumentów dłużnych.

 

Inwestowanie w kontrakty terminowe:

Rynek instrumentów pochodnych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem rynku kontraktów na WIG 20 i innych instrumentów notowanych na GPW w Warszawie.

 

Analiza techniczna a oczekiwania i reakcje inwestorów:

Praktyczne aspekty łączenia analizy technicznej i fundamentalnej na rynku finansowym – doświadczenia własne osoby odnoszącej sukcesy w transakcjach giełdowych

 

Zastosowanie świec japońskich do inwestowania na giełdzie:

Wykorzystanie formacji świecowych w transakcjach rynku finansowego – aspekty praktyczne

 

Zarządzanie funduszem inwestycyjnym w praktyce:

Organizacja i zasady funkcjonowania funduszu inwestycyjnego – doświadczenia osoby zarządzającej poszczególnymi klasami aktywów funduszu

 

Przykłady skutecznych inwestorów giełdowych:

Charakterystyka sylwetki mistrzów giełdowych odnoszących regularne sukcesy na rynkach finansowych w poszczególnych klasach aktywów

 

Analiza światowych rynków finansowych w praktyce:

Badanie notowań giełdowych światowych rynków finansowych – doświadczenia osoby zarządzającej poszczególnymi klasami aktywów w funduszu inwestycyjnym

 

Instytucje ubezpieczeniowe na rynku finansowym:

Organizacja i zasady funkcjonowania poszczególnych instytucji ubezpieczeniowych na rynku kapitałowym.

 

Sztuka kierowania domem maklerskim:

Organizacja i zasady funkcjonowania biur maklerskich – doświadczenia osoby zarządzającej domem maklerskim jednego z banków komercyjnych.