Cel studiów:Przekazanie słuchaczom określonego zasobu wiedzy ubezpieczeniowej, umożliwiającej sprawne zarządzanie zakładem ubezpieczeń w nowym rynkowym otoczeniu. Zachodzące w gospodarce przeobrażenia powodują, że znane od wieków i mające bogate tradycje w Polsce ubezpieczenia gospodarcze wymagają zdobywania nowej i doskonalenia posiadanej wiedzy. Sprostanie potrzebom i oczekiwaniom dnia bieżącego wymaga szerokiej wiedzy prawniczej i ekonomicznej o funkcjonowaniu tak ubezpieczeń, jak i przedsiębiorstw ubezpieczeniowych w gospodarce rynkowej.


Adresaci studiów:


Studia Podyplomowe przeznaczone jest dla osób z wyższym wykształceniem (minimum licencjat), zatrudnionych lub mających zamiar podjąć pracę w zakładach ubezpieczeń oraz innych podmiotach rynku ubezpieczeniowego (np. w Komisji Nadzoru Finansowego, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych), a także dla osób działających w szeroko rozumianym pośrednictwie ubezpieczeniowym (np. agenci i brokerzy ubezpieczeniowi).