Dlaczego warto studiować Mediacje i negocjacje w biznesie?


Coraz większe znaczenie relacji międzyludzkich w biznesie, a tym samym emocji, rozwój marketingu partnerskiego, a także wzrost znaczenia sfery usług w gospodarce uzasadniają celowość doskonalenia umiejętności w zakresie skutecznego komunikowania się każdego menedżera.


Proponowane przedmioty odzwierciedlają kluczowe aspekty szeroko pojętych negocjacji menedżerskich oraz umiejętności niezbędnych do ich skutecznego prowadzenia. Absolwenci Studiów będą dysponować wiedzą i umiejętnościami praktycznymi m.in. z takich dziedzin, jak: przygotowanie się i prowadzenie negocjacji, przywództwo, komunikacja międzyludzka, zarządzanie emocjami, asertywność, techniki perswazji.


Cel studiów:


Celem Studiów jest rozwój umiejętności słuchaczy w zakresie prowadzenia skutecznych negocjacji w biznesie. Zadania Studiów będą ukierunkowane na przekazanie nowoczesnej wiedzy z powyższego obszaru oraz na zaznajomienie słuchaczy z technikami i narzędziami z obszaru sztuki negocjacji, możliwymi do zastosowania w praktyce.

Proponowane przedmioty odzwierciedlają kluczowe aspekty szeroko pojętych negocjacji menedżerskich oraz umiejętności niezbędnych do ich skutecznego prowadzenia. Absolwenci Studiów będą dysponować wiedzą i umiejętnościami praktycznymi m.in. z takich dziedzin, jak: przygotowanie się i prowadzenie negocjacji, przywództwo, komunikacja międzyludzka, zarządzanie emocjami, asertywność, techniki perswazji.

Zajęcia prowadzone są zarówno w formie wykładów, kursu e-learinigowego, seminariów jak i ćwiczeń warsztatowych, które obejmują treningi z psychologami i socjologami.


Adresaci studiów:


Uczestnikami Studiów mogą być osoby, których sukces zawodowy uzależniony jest od ich negocjacji bądź mediacji. Studia kierowane są więc do menedżerów oraz osób przygotowujących się do pełnienia takich funkcji, trenerów biznesu, pracowników kancelarii oraz urzędów.

W związku z warsztatowym charakterem zajęć maksymalna wielkość grupy to 35 osób, o przyjęciu decyduje kolejność złożonych wniosków. 

Studia kierują swoją ofertę do absolwentów wyższych studiów licencjackich i magisterskich wszystkich typów uczelni (m.in. uniwersyteckich, ekonomicznych, politechnicznych, rolniczych).

Osobom skierowanym przez zakład pracy na studia podyplomowe udzielane są świadczenia szkoleniowe przewidziane Rozporządzeniem Ministrów Edukacji Narodowej oraz Pracy i Polityki Socjalnej z 12.10.1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych. (Dz. U. nr103, poz. 472).