Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, wychodząc naprzeciw potrzebom rynku oraz oczekiwaniom pracodawców, poszerza ofertę studiów podyplomowych o kolejne zajęcia z praktykami biznesu. W ramach współpracy Uczelni z Związkiem Liderów Sektora Usług Biznesowych utworzone zostały innowacyjne kursy specjalistyczne z dziedziny zarządzania usługami

Sektor usług jest siłą napędową polskiej gospodarki i największym pracodawcą. Według najnowszych danych GUS w usługach pracuje 57,5% zatrudnionych, czyli blisko 8 mln Polaków. Usługi mają również największy udział w tworzeniu PKB. W Polsce sektor usług odpowiada za tworzenie 66,5% PKB. Do najważniejszych gałęzi rynku usług należy handel, naprawy, transport oraz budownictwo. Zmiany, jakie zachodzą w strukturze sektora świadczą o zmierzaniu w kierunku wytyczonym przez kraje OECD. Zbliża to Polskę do zachodniego modelu gospodarki i świadczy o stopniowym bogaceniu się społeczeństwa. Jest to dogodny moment, by podnosić swoje kwalifikacje, gdyż branża handlowa to jedna z najlepiej rozwijających się i przyszłościowych gałęzi biznesu.


Specjalistyczny kurs ABSL na UEP został zaprojektowany tak, by zapewnić słuchaczom jak najlepsze przygotowanie do pracy w branży handlowej. Zajęcia prowadzone będą zarówno przez doświadczonych wykładowców z UEP, jak i specjalistów z  Związeku Liderów Sektora Usług Biznesowych , którzy podzielą się ze studentami swoim doświadczeniem zawodowym. – Bliska współpraca pomiędzy uczelniami i biznesem to działania praktykowane przez najlepsze uniwersytety ekonomiczne na świecie. Tym tropem od wielu lat podąża również Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Podczas zajęć w ramach nowych studiów podyplomowych na naszej Uczelni studenci zyskają dostęp do unikatowego połączenia najnowszej wiedzy z zakresu szeroko rozumianego sektora usług biznesowych. 
Informacje o partnerach:
 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu:
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu należy do najstarszych i najbardziej prestiżowych uczelni ekonomicznych w Polsce. Od 1926 r. nieustannie rozwija wszelakie formy kształcenia akademickiego, dba o wysoki poziom badań naukowych oraz nieustanną rozbudowę infrastruktury badawczej. Uczelnia przewodniczy również licznym ekspertyzom ekonomicznym i wdrożeniom nowatorskich projektów. Wysoki poziom kształcenia, który od lat utrzymuje Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, pozwala na skuteczne podejmowanie przez studentów i absolwentów wyzwań stawianych przez współczesny rynek pracy. Innowacyjność metod badawczych i edukacyjnych na UEP potwierdzają liczne uczelniane rankingi oraz osiągnięcia studentów i pracowników Uczelni.  Poza dydaktyką, Uniwersytet dba o rozwój współpracy z zagranicą i szeroko rozumianą praktyką gospodarczą.

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych:
Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (Association of Business Service Leaders in Poland, ABSL) jest wiodącą organizacją branżową reprezentującą sektor nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce. Biorąc pod uwagę bieżący klimat biznesowy, gospodarczy i polityczny, to właśnie w obrębie tego sektora Polska może osiągnąć pozycję globalnego lidera.Już dziś nasz kraj jest liderem międzynarodowego sektora usług w Europie i zajmuje trzecią pozycję na świecie. Ponadto, biorąc pod uwagę obecne tempo wzrostu, ta gałąź polskiej gospodarki może wkrótce stać się wiodącym źródłem miejsc pracy w obrębie sektora prywatnego.