Cel studiów:


Przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie komercjalizacji nieruchomości handlowych, analizy bieżącego utrzymania obiektów handlowych oraz towarzyszącej im infrastruktury, analizy opłacalności uzasadnionego inwestowania w nieruchomość w celu jej komercjalizacji lub podwyższenia wartości i generowanego dochodu oraz kierunkowanie przedsięwzięć rozwojowych związanych z modernizacją lub przebudową istniejącej zabudowy, a także zapewnienie właściwego poziomu komercjalizacji nieruchomości handlowych, podwyższania płaconego przez najemców czynszu, szukania nowych źródeł dochodu oraz opracowywania analizy gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości handlowej.

Studenci biorący udział w programie będą mieli okazję ugruntować i poszerzyć wiedzę o wszystkie aspekty związane z procesem rozwoju nieruchomości komercyjnych. Wykłady, prezentacje i case studies realizowane będą w oparciu o istniejące polskie i europejskie projekty centrów handlowych. Program wzbogacony jest o wyjazdy studyjne do europejskich centrów handlowych, będących na różnym etapie zaawansowania procesu inwestycyjnego.

PARTNERZY STUDIÓW:

Opracowanie głównych założeń programowych, pomoc w zdobyciu akredytacji RICS, pomoc w organizacji wyjazdów studyjnych oraz pozyskaniu partnerów strategicznych.Grunty, doradztwo i analizy, budżety leasingowe, zarzadzanie, wycena.
Marketing centrów handlowych.

Adresaci studiów:


Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem, które zajmują się lub zamierzają zajmować się zarządzaniem  nieruchomościami lub ich wynajmem.