Dlaczego warto studiować Accounting in English?


Studia składają się z dwóch modułów: modułu językowego oraz modułu rachunkowego.


W ramach 60 godzin lekcyjnych - zajęć językowych, słuchacze doskonalą znajomość języka angielskiego w obszarze ekonomii (Business English). Przewidziany jest podział na co najmniej dwie grupy lektorskie w zależności od umiejętności językowych słuchaczy.

Zajęcia prowadzone są przez wykładowców Wydziału Anglistyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz lektorów Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UEP

W ramach modułu językowego słuchacze znający język angielski na odpowiednim poziomie, będą przygotowywani do fakultatywnego egzaminu LCCI  EFP, potwierdzającego znajomość języka angielskiego (przystąpienie do egzaminu związane jest z wniesieniem dodatkowej opłaty za sam egzamin – szczegóły na stronie Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UEP) oraz na stronie http://qualifications.pearson.com/en/qualifications/lcci/english-language.html


Drugi moduł poświęcony jest rachunkowości i obejmuje 160 godzin lekcyjnych. Program drugiego modułu dotyczy zagadnień z rachunkowości finansowej, rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej, jak również aspektów związanych z usługowym prowadzeniem rachunkowości. W programie szczególny nacisk położony został na praktyczny wymiar rachunkowości podmiotu gospodarczego. Ponad 30 godzin lekcyjnych poświęconych jest technologiom informatycznym wykorzystywanym w rachunkowości. Zajęcia prowadzone są między innymi przez praktyków życia gospodarczego, zajmujących się organizacją rachunkowości, modelowaniem procesów księgowych, outsourcingiem procesów księgowych.

W przygotowaniu jest porozumienie  z międzynarodową organizacją CIMA – Chartered Institute of Management Accountants (więcej: www.cimaglobal.com),  jedną z największych organizacji zrzeszających specjalistów z dziedziny zarządzania finansami, na podstawie, którego egzaminy przewidziane w ramach studiów podyplomowych Accounting in English, uznawane będą przez CIMA w procedurze zdobywania międzynarodowej kwalifikacji zawodowej CIMA –Certificate in Business Accounting (więcej: http://www.cimaglobal.com/Study-with-us/CIMA-Certificate-in-Business-Accounting/).

   

Cel studiów:


Celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu rachunkowości, organizacji rachunkowości oraz technologii informatycznych wykorzystywanych w obszarze rachunkowości.  Treści programowe dotyczące rachunkowości prezentowane są głównie w języku angielskim. Stąd też, kolejnym celem studiów jest możliwość doskonalenia znajomości języka angielskiego ze szczególnym naciskiem na Business English.

Obszary, na których się koncentrujemy to:


- rachunkowość finansowa,

- prawo biznesowe,

- angielski biznesowy,

- analiza finansowa,

- technologie informatyczne w zastosowaniu księgowym.


Adresaci studiów:


Studia przeznaczone są dla osób posiadających wyższe wykształcenie (nie tylko ekonomiczne) z podstawową znajomością języka angielskiego, zainteresowanych pogłębieniem praktycznej wiedzy ekonomicznej.