Cel studiów:


Celem Studiów jest przekazanie słuchaczom nowoczesnej i zarazem praktycznej wiedzy, niezbędnej do skutecznego i efektywnego wykonywania zawodu księgowego w podmiocie gospodarczym, samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych, a także do wykonywania innych zawodów i funkcji, w których znajomość wiedzy z zakresu rachunkowości jest szczególnie przydatna. Zadaniem tych Studiów jest również wyrobienie wśród słuchaczy praktycznych umiejętności w prowadzeniu rachunkowości.
Ważnym celem studiów jest również poznanie najnowszych rozwiązań w zakresie podatków. Słuchacze maja także możliwość zapoznania się z zasadami analizy i oceny działalności finansowej przedsiębiorstwa oraz wykorzystanie jej przy podejmowaniu decyzji gospodarczych w przedsiębiorstwie. W trakcie zajęć laboratoryjnych słuchacze maja możliwość zapoznania się z nowymi programami komputerowymi wykorzystywanymi w rachunkowości i analizie finansowej. Po zakończeniu studiów słuchacze otrzymują szeroki zakres nowoczesnej wiedzy z rachunkowości, nabędą umiejętności jej stosowania w praktyce oraz uzyskają kompetencje do odpowiedzialnego wykonywania zawodu księgowego.


Adresaci studiów:


Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem. Mogą być nimi absolwenci zarówno uczelni ekonomicznych jak i nieekonomicznych.