Organizator studiów:


Anna Kluczyńska
mfse@ue.poznan.pl
tel. 61-854-34-13
Katedra Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych
ul. Powstańców Wlkp. 16, pok. 1214


http://ktpipp.ue.poznan.pl/mfse


Kierownik studiów:


dr Michał Skopowski, 
e-mail: michal.skopowski@ue.poznan.pl